Körpresentation

Kören är knuten till Västerås domkyrka och körens verksamhet utgår från verksamheten i domkyrkan. Musiken i Västerås domkyrka är tänkt att vara en inspiration för pastoratets och stiftets musikliv. Domkyrkans musikverksamhet ska också kunna hävda sig väl i ett nationellt och internationellt perspektiv, där målet är att musiken ska uppnå samma trestjärniga status som Västerås domkyrka har i Guide Michelin – ”värt en egen resa”. Av det följer att kören har en hög ambition främst vad gäller kvalitet, men också vad gäller antal konserter och framföranden.

Kören består av ett 50-tal vana korister i blandade åldrar. Kören bildades 1991 av Agneta Sköld. Sedan år 2003 leds kören av Johan Hammarström.

Kören framför både de stora kyrkomusikaliska verken med orkester och en omfattande a capella-repertoar. Kören har under de senare åren arbetat tätt samman med våra samtida tonsättare i ett antal uruppföranden, bl.a. den engelska tonsättaren Judith Bingham.

Under våren 2018 har kören medverkat som masterclasskör vid kyrkomusikerfortbildning, framfört C.P.E Bachs Lukaspassion för första gången i Sverige samt medverkat i Västerås orgeldagar och den stora Riksfesten i Västerås. Hösten 2018 är kören inbjuden till Norwich Cathedral för att framföra Johannes Brahms Ein deutsches requiem i samband med 100-årsfirandet av första världskrigets slut.

Under ett år genomför kören ca 40 kvällsrepetitioner och har 3-5 hel- eller halvdagsrepetitioner. Antal framträdanden är ca 25 på ett år, de flesta i domkyrkan.  Antal dagar då du som enskild sångare är engagerad är dock färre, eftersom det ibland är flera framträdanden samma dag och ibland kören är uppdelad i ensembler.