Körpresentation

Kören är knuten till Västerås domkyrka och körens verksamhet utgår från verksamheten i domkyrkan. Musiken i Västerås domkyrka är tänkt att vara en inspiration för pastoratets och stiftets musikliv. Domkyrkans musikverksamhet ska också kunna hävda sig väl i ett nationellt och internationellt perspektiv, där målet är att musiken ska uppnå samma trestjärniga status som Västerås domkyrka har i Guide Michelin – ”värt en egen resa”. Av det följer att kören har en hög ambition främst vad gäller kvalitet, men också vad gäller antal konserter och framföranden.

Kören består av ett 50-tal vana korister i blandade åldrar. Kören bildades 1991 av Agneta Sköld. Sedan år 2003 leds kören av Johan Hammarström.

Kören framför både de stora kyrkomusikaliska verken med orkester och en omfattande a capella-repertoar. Kören har under de senare åren arbetat tätt samman med våra samtida tonsättare, både nationella och internationella, i ett antal uruppföranden.

Kören gör regelbundet konsertresor både i Sverige och utomlands. Hösten 2018 var kören inbjuden till Norwich Cathedral och framförde där Johannes Brahms Ein deutsches requiem i samband med 100-minnet av första världskrigets slut. Större delen av år 2020 pausades p g a covid-19. I februari genomförde kören dock en konsert tillsammans med Eric Ericssons kammarkör.

Kören repeterar på torsdagar. Under ett år genomför kören ca 40 kvällsrepetitioner och har 3-5 hel- eller halvdagsrepetitioner. Antal framträdanden är ca 25 på ett år, de flesta i domkyrkan.  Antal dagar då du som enskild sångare är engagerad är dock färre, eftersom det ibland är flera framträdanden samma dag och ibland kören är uppdelad i ensembler.

Varje termin anordnas kördagar där du får möjlighet att fördjupa din musikaliska kunskap och arbeta intensivt med terminens repertoar. Kören har sångpedagog knuten till sig, där du får tillfälle till såväl individuella sånglektioner som sångtekniskt arbete inom stämman.

Kören repeterar på torsdagar kl 18.45-21.15 (med en kort fikapaus) i Kyrkbacksgården. Avslutande repetitioner inför konsert sker vanligtvis i konsertlokalen.