Dirigenten

Agneta Sköld är utbildad vid Musikhögskolan i Stockholm och avlade organistexamen samt kantors- och musiklärarexamen. Därefter sångsolistutbildning. Korist i Radiokören och Eric Ericsons Kammarkör. Lärare vid musikhögskolan i Ingesund. Har varit verksam som kyrkomusiker sedan 1978 och har sedan 1991 sin fasta punkt i Västerås domkyrka som biträdande domkyrkoorganist med ansvar för körverksamheten och sedan 2006, fram till sin pensionering, domkyrkoorganist i Västerås. Startade Västerås Domkyrkas Motettkör 1991. Sin största tid arbetade  Agneta med Mariakören i domkyrkan och har utvecklat kören och fört den till internationella framgångar i ett antal körtävlingar. Hon har vid sidan av sitt arbete komponerat, främst för kör. Många av hennes kompositioner finns inspelade.

Agneta Sköld har för sin musikaliska gärning mottagit flera utmärkelser; bl.a1998 Årets körledare, Johannes Norrbymedaljen, Gustaf Aulénpriset, Länsstyrelsens stipendium, Västerås stads kulturstipendium samt Konungens medalj av 8:e storleken