Dirigenten

Johan Hammarströms studier vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm påbörjades 1997 på kyrkomusikerprogrammet, varifrån han utexaminerades 2002. Bland lärarna kan nämnas professor Torvald Torén och Erik Boström i solistiskt orgelspel, professorerna Stefan Parkman och Anders Eby i kördirigering samt Per Andersberg i orkesterdirigering. Efter kyrkomusikerutbildningen antogs han till solistklassen i orgel, där han studerat för Erik Boström.

Sedan hösten 2003 arbetar Johan Hammarström som kyrkomusiker i Västerås domkyrka och är sedan juni 2014 domkyrkoorganist. Där ansvarar han för den omfattande orgelverksamheten samt Västerås domkyrkas motettkör.

Hösten 2006 mottog han Gotthard Arnér-stipendiet för orgelkonstens främjande.

Vid sidan av församlingsarbetet bedriver han en aktiv verksamhet som organist, ackompanjatör och dirigent. I maj 2004 dirigerade han uruppförandet av Carl Unander-Scharins kyrkopera Apostlagärning (ett beställningsverk av S:t Johannes församling, Stockholm). Under 2006-2008 dirigerade han Svenska kyrkans nationella ungdomskör, med vilka han uruppförde Thomas Jennefelts Av någon sedd. Han har som orgelsolist spelat i bl a King’s College Chapel (Cambridge), Nidarosdomen i den internationella konsertserien på den nyrestaurerade Steinmeyerorgeln (Trondheim), S:t Paul’s Cathedral (London), Aarhus domkyrka och på Konserthuset i Stockholm. På listan över kommande konserter står bl a Notre-Dame de Paris. Mellan åren 2009-2012 var han universitetsadjunkt i kördirigering vid Musikhögskolan i Örebro. Sedan 2013 är han knuten som lärare till Musik- och Operahögskolan vid Mälardalens Högskola.