Bli medlem

Du som vill ansöka om medlemskap i kören ska kontakta körens dirigent Johan Hammarström:

Johan Hammarström
Tel: 021- 81 46 19
E-post: johan.hammarstrom@svenskakyrkan.se

Du bör ha körvana och god notläsningsförmåga. Du kommer inför Johan att få göra en provsjungning på ca 20 minuter som innehåller följande moment:

• Registeromfång
• Gehör
• Notläsning
• Rytmläsning