Bli medlem

Du som vill ansöka om medlemskap i kören ska kontakta körens dirigent Agneta Sköld.

Agneta Sköld
Tel: 021- 81 46 62
E-post: agneta.skold@svenskakyrkan.se

Du bör ha körvana och god notläsningsförmåga. Du kommer inför Johan att få göra en provsjungning på ca 20 minuter som innehåller följande moment:

• Registeromfång
• Gehör
• Notläsning
• Rytmläsning