Bild Västerås domkyrkas motettkör

Kören är knuten till Västerås domkyrka och körens verksamhet utgår från verksamheten i domkyrkan. Musiken i Västerås domkyrka är tänkt att vara en inspiration för pastoratets och stiftets musikliv. Domkyrkans musikverksamhet ska också kunna hävda sig väl i ett nationellt och internationellt perspektiv, där målet är att musiken ska uppnå samma trestjärniga status som Västerås domkyrka har i Guide Michelin – ”värt en egen resa”. Av det följer att kören har en hög ambition främst vad gäller kvalitet, men också vad gäller antal konserter och framföranden.

Kören består av ett 50-tal vana korister i blandade åldrar. Kören bildades 1991 av Agneta Sköld. År 2003 – 2021 var Johan Hammarström körledare och år 2021 – 2022 Agneta Sköld. Nuvarande körledare är Benjamin Åberg. 

Kören framför både de stora kyrkomusikaliska verken med orkester och en omfattande a capella-repertoar. Kören har under de senare åren arbetat tätt samman med våra samtida tonsättare, både nationella och internationella, i ett antal uruppföranden.

Kören gör regelbundet konsertresor både i Sverige och utomlands. Hösten 2018 var kören inbjuden till Norwich Cathedral och framförde där Johannes Brahms Ein deutsches requiem i samband med 100-minnet av första världskrigets slut. Å 2021 firades körens 30 års-jubileum.

Under ett år genomför kören ca 40 kvällsrepetitioner och har 3-5 hel- eller halvdagsrepetitioner. Antal framträdanden är ca 25 på ett år, de flesta i domkyrkan.  Antal dagar då du som enskild sångare är engagerad är dock färre, eftersom det ibland är flera framträdanden samma dag och kören ibland är uppdelad i ensembler.

Varje termin anordnas kördagar där du får möjlighet att fördjupa din musikaliska kunskap och arbeta intensivt med terminens repertoar. Kören arbetar ofta tillsammans med sångpedagog.

Kören repeterar på torsdagar kl 18.45-21.15 (med en kort fikapaus) i Kyrkbacksgården.